Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia o godz. 17:00 (Godzina „W”) wtedy jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne Komendy Głównej AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy. Do akcji powstańczej spontanicznie przyłączała się ludność cywilna, która pomagała walczącym w budowaniu barykad, umocnień oraz kopaniu rowów przeciwczołgowych. W Powstaniu Warszawskim oprócz oddziałów Armii Krajowej brali udział również żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz Armii Ludowej (AL). Niestety wobec małej liczby zrzutów ze strony aliantów oraz braku pomocy ze strony wojsk sowieckich stojących na prawym brzegu Wisły, 2 października 1944 roku powstanie po 63 dniach walki zakończyło się klęską wojsk powstańczych.

O tym wszyscy pamiętamy.

Dla upamiętnienia Powstania Warszawskiego Hufiec ZHP w Płocku organizuje rajd rowerowy, start rajdu 1 sierpnia godzina 12:00, meta godzina 17:00 apel przed Płytą Nieznanego Żołnierza.

Dodatkowe informacje na stronie : http://plock.zhp.pl/artykul/rajd-rowerowy